OFERTA

Instalacje wewnętrzne

Centralne ogrzewanie • ogrzewanie podłogowe • instalacje wodno-kanalizacyjne • instalacje wentylacyjne

Zobacz więcej

Instalacje zewnętrzne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków • separatory • przepompownie ścieków • zagospodarowanie wody deszczowej • stacje uzdatniania wody • hydrofornie

Zobacz więcej

Pompy ciepła

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

Zobacz więcej

Kolektory słoneczne

Konwersja energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz.

Zobacz więcej

Fotowoltaika

Przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Zobacz więcej

Rekurperacja

Odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych (odpadkowych) i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach, czasami zwykłych wymiennikach ciepła zwanych rekuperatorami lub nagrzewnicami.

Zobacz więcej